Over het SMC

Het Schütz-Monteverdi Consort (SMC) is een ensemble van zangers en instrumentalisten dat zich toelegt op het uitvoeren van muziek uit de late renaissance en de vroege barok.

Het koor van het Schütz-Monteverdi Consort bestaat uit gevorderde amateurs en jonge professionals die hun liefde voor oude en barokmuziek delen.

Zoveel mogelijk wordt gewerkt met instrumenten die kopieën van zestiende en zeventiende eeuwse originelen zijn.

Het Schütz-Monteverdi Consort is op dit moment niet bezig met een eigen project. 

Wel participeerde het SMC in [MO]NUMENTUM – een project van de Koor Academie Maastricht (KAM). HELAAS. Vanwege de corona-pandemie en de nasleep ervan is na veel wikken en wegen besloten dit project definitief te annuleren. Zie hiervoor ook de website van de Koor Academie.